fredag 27. juni 2008

OOOOoooooggggg:

Jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter...

Og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter og jeg venter enda MER!

Les: Nei, jeg har ikke fått brev fra Aleris i dag heller.
Tålmodigheten begynner å bli tynnslitt...

Ingen kommentarer: